Vilken typ av sparande passar dig?

spara pengar på konto, i aktier eller i fonderNär du väl bestämt dig för att börja spara undan pengar kommer snart frågorna som rör hur dessa sparpengar ska placeras. Det finns i stort sett bara två sätt som är helt fel, att spara dem på ett lönekonto och att lägga kontanter i madrassen. Anledningen till detta är att du kommer förlora pengar i takt med att inflationen äter upp värdet på ditt sparkapital. för varje hundralapp du fortsätter spara går cirka tre kronor rakt ner i papperskorgen. När du sparar vill du i första hand att ditt sparkapital ska behålla sitt värde, men ännu hellre ska pengarna jobba för att sparkapitalet ökar i snabbare takt än dina avsättningar.

Sparkonto

Ett sparkonto är ett särskilt konto för långsiktigt sparande. På dessa typer av konton erbjuder ofta bankerna en ganska bra ränta, även om den i dagsläget är väldigt låg. Det viktiga är att hålla koll på så att den är högre än den årliga inflationen.

Ett sparkonto är en säker placering utan större risk. Den enda risken är att räntan inte täcker upp för inflationen. Nu för tiden garanterar dessutom staten ditt sparkapital upp till 100 000 euro (ca: 900 000 kr). Denna garanti gäller per bank du är kund hos. Har du 1,8 miljoner kronor i sparkapital jämnt fördelat på två banker är du garanterad hela sparkapitalet om båda bankerna mot förmodan skulle gå i konkurs.

Fonder

Fonder är en populär sparform, men den har sina nackdelar. Fondförvaltare tar ut en årlig avgift av dig som fondsparare. Avgiften bestäms av en procentsats på värdet av ditt innehav i fonden. Om du har 100 000 kr i en fond som tar en halv procent i avgift betalar du 500 kr per år för tjänsten. Dina fondandelar måste med andra ord stiga med mer än 0,5 % per år för att du inte ska förlora pengar på ditt sparande.

Det finns två huvudtyper av fonder; aktiefonder och räntefonder. Aktiefonden investerar andelsinnehavarnas pengar i aktier medan räntefonden placerar kapitalet i olika typer av räntebärande värdepapper. Det finns även fonder som blandar sina investeringar på en viss andel aktieinnehav respektive räntebärande papper.

Aktier

Aktier är den mest riskabla formen av traditionell investering eller sparande. Det kräver att du läser på om de bolag du funderar på att investera i. Du måste också hålla dig mer uppdaterad om förändringar på marknaden än vid de andra sparformerna. Generellt gäller att ju långsiktigare ditt sparande är, desto mindre beroende är du av att hålla dig uppdaterad. Investerar du i aktier som anses vara högrisk bör du ständigt hålla dig ajour med rykten och rapporter för att hinna dra dig ur i tid.