Kategori: Nära & kära

Göra bouppteckning och rensa dödsbo

Bouppteckning

Att göra en bouppteckning är en nödvändig och juridiskt bindande process som följer efter en persons bortgång. Det är ett dokument som listar den avlidnes tillgångar och skulder och används för att fördela arvet bland arvingar och testamentstagare. För att säkerställa en smidig hantering av denna formella procedur är det viktigt att vara organiserad och […]

Planerar en begravning

begravning

Att planera en begravning är aldrig en lätt uppgift, men det behöver inte heller vara smärtsamt. Om du eller en nära och kära har svårt att göra begravningsplaner är det okej att ta hjälp av andra som har mer erfarenhet av dessa frågor. Det behöver inte vara en stor grupp, bara tillräckligt för att se […]