Tycker du det är svårt med ekonomi?

svår ekonomiEkonomi kanske inte är det enklaste som finns, men det behöver inte heller vara så svårt som många verkar tro. Ekonomi och matematik är ämnen som folk i allmänhet säger sig vara dåliga på och det verkar dessutom vara helt ok att inte ha bra koll på det.

Steg ett för att få bättre koll på ekonomi är att börja engagera sig i ämnet. Du behöver inte gå till biblioteket och låna alla böcker i ämnet, utan börja med din privatekonomi. Börja dokumentera dina inköp. Kategorisera dem som hem/bostad, nöjen, mat/hushållsprodukter m.m. för att se vad de olika delarna av din privatekonomi kostar dig. Ställ samman en budget där du listar dina inkomster och utgifter. Då får du snart en bild av din ekonomiska situation.

Vill du gå vidare ett steg börjar du titta på dina lån. Sätt dig in i din räntesats och vilka bindningstider som gäller för lånen. När du blivit införstådd med det kan du börja planera för att sänka dina lånekostnader genom att förhandla om räntan med din bank, eller till och med flytta dina lån till en bank som erbjuder bättre villkor.

Källan till all kunskap heter intresse och engagemang. Man föds inte kunnig i ett ämne utan kunskapen kommer genom praktiska erfarenheter och inläsning.