Starta nytt företag i aktiebolagsform

För den som vill starta ett nytt aktiebolag finns det i princip två alternativ. Det ena innebär att man ansöker hos Bolagsverket om att få starta ett aktiebolag och tar itu med den pappersexercisen; eller – om man tycker att detta är för komplicerat – köper ett lagerbolag. Oavsett vilken lösning du väljer kan det vara en gos idé att få lite nyttig affärsrådgivning inför bolagsstarten eller senare under resans gång.

Lagerbolag är en företeelse som har funnits sedan drygt 40 år tillbaka. Pionjären – som idag är den största aktören – heter Svenska Standardbolag AB och finns i Falun. Härefter har en del av de större revisionsfirmorna också sett till att skaffa denna verksamhet. De företag som tillhandahåller lagerbolag gör detta som ombud för Bolagsverket och har därmed en legitim status.

Ett lagerbolag är alltså ett aktiebolag som är helt färdigbildat enligt aktiebolagslagens regler. De har kommit att bli det helt dominerande formen för bolagsbildning. Fördelen är att man slipper hela den tidskrävande proceduren som annars måste gås igenom. Redan efter några dagar är lagerbolaget färdigt att använda i köparens affärsverksamhet. Nackdelen är att man får betala en avgift till ombudet som uppgår till ett par tusen kronor.

I praktiken drivs de allra flesta företag numera i aktiebolagsform. Undantaget är en del rena försörjningsföretag inom restaurangnäring och småskaligt hantverk. Har man planer på att växa är aktiebolagsformen helt överlägsen.

Det mest praktiska sättet att starta ett aktiebolag på är alltså att man vänder sig till en revisor som ser till att skaffa in lagerbolaget ifråga. Detta kan också göras utan en revisors inblandning via nätet.

När man köper ett aktiebolag måste man utöver avgiften till ombudet också betala en registreringsavgift till Bolagsverket samt betala in 50 000 kronor till det nya bolaget. Det är minimikapitalet (som alltså kan vara större) och är därför ett krav.

Nästa åtgärd är att sätta till en ny ledning i bolaget i form av styrelse och eventuell verkställande direktör, ändra bolagsordningen så att den speglar den kommande verksamheten, registrera firmatecknare och sedan sätta igång!