Hur köper jag aktier?

finansieringFör att köpa börsnoterade värdepapper ”direkt på börsen” krävs ett särskilt tillstånd från börsen, och som bara ges ut till ett mindre antal aktiva mäklare. Som privatperson är man hänvisad till att handla via sin bank. Förutom banker finns det finansinstitut som också erbjuder den tjänsten.

Internet underlättar

Praktiskt taget all börshandel för privatpersoner sker via internet. Om man är en större kund och vill undvika internethandel kan man ringa en person på banken och lämna köp- eller säljorder. Bankerna försöker dock styra över till internethandel då det innebär mycket mindre risk för missuppfattningar. Innan man kan handla måste man ha ett så kallat VP-konto (värdepapperskonto). Man kan se det som ett bankkonto som vara används för att visa aktieinnehav. Banken hjälper till att öppna ett VP-konto.

Olika system för olika banker

Handeln över nätet är enkel. Olika banker har olika system, men principen är att man väljer ut en eller flera börsnoterade aktier och anger vilket pris man vill ge. Som ett alternativ kan man ange Dagspris, och man får då betala det högsta försäljningspriset den aktien hade den dagen då affären ägde rum. Banken tar en avgift, kallad courtage, som är en slags administrativ avgift. Den ligger ofta i storleksordning 2-300 kronor. Courtaget gör att det sällan är lönsamt att köpa för små summor. Om man vill köpa för 500 kronor får man aktier till ett värde av 500 kronor till en kostnad av 7-800 kronor. En tumregel kan vara att ett köp bör vara över 5 000 kronor.

Att köpa fondandelar är ännu enklare. Här behövs inget VP-konto, eftersom det man köper är en andel i en fond som i sin tur äger aktier. De flesta banker har egna fonder, som ofta heter XX-banken Global och liknande. Det brukar finnas ett antal fonder med olika inriktningar, till exempel svensk industri; Kina; Ryssland; olja och malm och så vidare. Om man köper den egna bankens fonder utgör det normalt ingen extrakostnad. I en fond genomförs affären närmast momentant, eftersom man köper en viss andel till ett pris som gäller just då.