Försäkra dig mot inkomstbortfall

Är man fackligt ansluten har man goda möjligheter att kunna få behålla upp till 80 % av sin inkomst om man skulle drabbas av arbetslöshet. Inkomstdelen upp till för närvarande 18 700 kronor täcks då av A-kassan medan resten skyddas genom den inkomstförsäkring som ingår som en del av de centrala fackliga avtalen. et går också att teckna en separat inkomstförsäkring.

Olika typer av begränsningar finns givetvis. En begränsning är att man ska ha varit anställd hos samma arbetsgivare i minst 12 månader innan arbetslösheten inträffar.

Man ska också ha varit med i facket och A-kassan under hela perioden.

En annan är att man i princip måste ha varit i arbete under alla dessa 12 månader. Har man varit sjukskriven eller föräldraledig kan perioden utökas till 18 månader, men då utökas kravet på deltagande i A-kassan och facket på samma sätt.

Om man alltså började arbeta hos sin nuvarande arbetsgivare den 1 januari 2013, men har haft 20 sjukdagar och 3 månaders föräldraledighet och blev uppsagd den 1 augusti 2014, så funkar det om man har varit med i A-kassan och facket under hela tiden. Har föräldraledigheten i stället varit 7 månader och sjukdagarna 40 så är man alltså inte kvalificerad för att få ersättning genom inkomstförsäkringen.

Ytterligare ett krav är att man ska ha arbetat på minst halvtid eller 80 timmar per månad. Det är alltså inte tillräckligt om man bara jobbat helger eller kvällar.

I de flesta fackföreningsavtal gäller att man är med i A-kassan om man är med i facket, men man bör kontrollera att så är fallet.