Fakturaköp

Finansbolag och banker erbjuder ofta en form av tjänst som heter factoring. Denna tjänst innebär att företag belånar eller säljer sina fakturor hos ett finansbolag eller hos en bank. På så sätt låter man factoringbolaget köpa fakturan istället för att man själv ska behöva vänta på att kunden betalar in pengar till ens konto.

Factoringbranschen är mycket populär och är även en snabbväxande bransch som erbjuder många företag nya sätt att finansiera sitt rörelsekapital. Den typiska factoringkunden är oftast små eller medelstora företag som snabbt behöver en tillgång på likvida medel. På senare tid har även de större företagen börjat anlita factoringbolag för att förbättra sin likviditet. Genom att använda sig av factoringtjänster så skyddar även företagen sig från olika kreditrisker.

Fakturaköp är en typ av factoring där några eller alla fakturor inom företaget överlåts till ett finansbolag. Företaget får nästan hela summan av fakturan precis efter överlåtelse. Det är vanligtvis stora bolag som använder denna tjänst för att på så sätt öka sitt rörelsekapital. Factoring med regress är en form av fakturaköp som innebär att fakturan som inte blivit betald köps tillbaka av företaget efter ett visst antal avtalade dagar. Då behåller även företaget kreditrisken. Factoring utan regress är en annan typ av fakturaköp som innebär att risken går över till finansbolaget fakturan inte kan betalas. Denna tjänst brukar vanligtvis endast erbjudas till företag med bra betalningsförmåga och som även är helt riskfria.