De med stora lån amorterar minst

Lån till bostadDet är ändå positivt att tre av fyra hushåll amorterar på sina bolån. Men ju större bolånen är desto mindre amorterar de. Det visar en rapport från Swedbank.

Barnfamiljer, 45-54-åringar och hushåll utanför storstadsområdena hör till dem som amorterar mest på sina bolån. Höga inkomster ökar däremot inte ambitionen och viljan att amortera på sina lån eller att pensionsspara.

Detta är några av slutsatserna som görs i Swedbanks rapport Hur amorterar och sparar svenskarna 2012?

Av storstadsborna uppger drygt 60 % att de amorterar på sitt bolån, medan andelen amorterare i småstäder är runt 80 %. Den andel som varken amorterar eller pensionssparar är också störst i storstäderna, omkring 30 % jämfört med 20 % för boende i småstäder. I hushållen med bolån på över 2 000 000 kronor är viljan att amortera allra lägst. I den gruppen uppger drygt 20 % att de varken amorterar eller pensionssparar.

Det är många hushåll som är väldigt sårbara vid negativa förändringar av inkomst eller boendekostnader. Det gäller främst storstadsbor som under senare år köpt sin bostad med hög belåning, struntar i att amortera tillräckligt och inte heller sparar på annat sätt för att bygga en ekonomisk buffert.

Swedbanks rapport bygger på en enkät gjord under andra och tredje kvartalet 2012. Den omfattar 3 000 slumpvis utvalda respondenter som väl representerar de olika hushållstyperna.