Att tänka på när det kommer till villaförsäkring

villa

När man köpt ett en villa så får man ju också ansvar för ett betydande värde, ofta i mångmiljonklassen. Det säger sig självt att skadorna kan gå upp till mycket stora värden när det gäller en villa. Om man är medlem i en bostadsrättsförening finns likartade problem, och det finns också speciella försäkringar i det fallet. Villaförsäkringen är oftast kombinerad med en hemförsäkring till en villahemförsäkring.

En villaförsäkring täcker skador på villa och tomtmark, men innefattar oftast ansvars- och rättsskyddsförsäkring om man i egenskap av fastighetsägare orsakar skador.

Självrisk och avdrag

Som nästan alla försäkringar har villaförsäkringar en självrisk, det vill säga, man får alltid betala en viss del av skadan själv. För de flesta försäkringstagare är det tämligen klart att detta finns och till vilka belopp. Det som däremot ofta orsakar tvister och missnöje är det så kallade åldersavdraget. Det innebär att försäkringsbolaget gör ett avdrag på utbetald ersättning, där avdraget beror på åldern på det som skadas. Om man till exempel får en vattenskada i ett tio år gammalt badrum så gör försäkringsbolaget ett avdrag för ålder och slitage. Villaägaren, som kanske tyckte att badrummet fungerade alldeles utmärkt, kan ibland ha svårt att acceptera detta.

På senare år har dock många försäkringsbolag tagit bort avskrivningsregeln på hemelektronik upp till en viss ålder.

Ägaransvaret – underhåll din villa

Även om man har en villaförsäkring måste ägaren hela tiden underhålla sin villa på ett bra sätt. Exempelvis översvämningsskador blir normalt sett ersatta, men om det visar sig att villans dränering är dålig så kan ersättningen utebli helt eller delvis. Ett annat exempel kan vara hussvamp. Om hussvampen beror på dålig dränering eller alltför tät isolering så ersätts vanligen inte skadan.

De flesta villaägare har dock idag en så kallad fullvärdesförsäkring. Om man har banklån krävs det oftast från banken. Fullvärdesförsäkring innebär att om huset brinner ner så ersätts det med ett nytt, likadant hus. Även i det fallet kan försäkringsbolagen dock göra åldersavdrag för till exempel värmesystem, vitvaror och golvbeläggning.