Att köpa mobiltelefon på avbetalning är att ta ett lån

Det är mycket vanligt att köpa moblitelefon på avbetalning. Ofta är denna avbetalning utformad så att man binder upp sig hos en mobilteleoperatör under ett visst antal månader. Det kan även kombineras med att man utöver abonnemangsavgiften också betalar exempelvis 100 kr extra på sin mobilräkning som är en ren avbetalning på mobiltelefonen.

Samsung Galaxy S3Det är ganska vanligt att man får rabatt på mobiltelefonen när man väljer att förlänga abonnemanget. Detta beror på att teleoperatören är försäkrad om att fortsättningsvis kunna tjäna pengar på dig som kund. Om det kombineras med en avbetalning kan det istället bli så att du betalar mer för mobiltelefonen än om du skulle köpt den kontant. Eftersom butiken måste ligga ute med pengar under 1-2 år så vill de såklart ha ränta av dig som kund. Om mobiltelefonen kostar 3 000 kr kontant kan en avbetalning göra att du i slutändan betalar 3 500 kr.

Vad som passar dig bäst beror lite på hur din ekonomiska situation ser ut. Om du har svårt att köpa mobiltelefonen kontant på stubben, så är avbetalning och abonnemangsförlängning en möjlig lösning för att få en ny modern mobiltelefon. Tänk dock på att du måste kunna betala dina avgifter som du bundit upp dig för i 12-36 månader. För de flesta är det betydligt lättare att klara av en månatlig kostnad på ~400 kr istället för en engångskostnad på 3 000 kr.